TERMENE SI CONDITII CINEMARTI

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE CE URMEAZĂ SĂ FIE UTILIZATE PE PARCURSUL DESFĂȘURĂRII PROMOȚIEI „CINEMARTI”

Prezentul document denumit în continuarea „Regulament” descrie regulile, practicile și condițiile în care este oferită promoția Cinemarți („Promoția”) și stabilește care sunt drepturile beneficiarilor acesteia.

Astfel cum este utilizat în prezentul Regulamentul, termenii „Client”, „tu” se referă la orice persoană care a achiziționat sau intenționează să achiziționeze un bilet la o proiecție cinematografică în cadrul Promoției.

Termenii „Cinema City”, „Compania” sau „noi” se referă la Cinema City România S.R.L., astfel cum este aceasta identificată în Termeni și Condiții Generale ale Cinema City împreună cu afiliații acesteia.

Având în vedere principiile de bază ale Companiei precum și grija de a oferi clienților servicii de înaltă calitate, Cinema City solicită Clienților să citească cu atenție următoarele prevederi precum și să asigure respectarea în integralitate a acestora.  

Totodată, Cinema City aduce la cunoștința publicului larg că regulile aplicabile Promoției sunt de natură a asigura tuturor Clienților beneficiile prezentate în cele de mai jos cu stricta respectare a limitelor, condițiilor și termenilor prevăzuți în cadrul prezentului Regulament. 

Prezenta Promoție este valabilă în toate cinematografele Cinema City din România și pot beneficia de aceasta toți Clienții care achiziționează bilete la proiecțiile cinematografice care rulează în zilele de marți.

Cu toate acestea, Cinema City atrage atenția că Promoția nu se aplică formatelor speciale IMAX, 4DX si VIP, precum și avanpremierelor ce urmează să fie marcate în mod corespunzător în cadrul ofertei.

Totodată, este bine de știut că Promoția nu se cumulează cu alte promoții sau discount-uri oferite de Cinema City sau partenerii Cinema City.

Toate proiecțiile cinematografice din cadrul Promoției sunt supuse unei politici de preț separate, în conformitate cu lista de prețuri disponibilă la box-office și pe site-ul web www.cinemacity.ro.

În acest sens, Cinema City aduce la cunoștința Clienților săi că biletele la proiecțiile cinematografice 2D din cadrul Promoției vor avea preț unic.

De asemenea, biletele la proiecțiile cinematografice 3D din cadrul Promoției vor avea preț unic. Cu toate acestea, prețul unic nu include și Serviciul 3D ce urmează să fie achitat în mod distinct de către Clienți.  

Prin achiziționarea biletelor în cadrul Promoției, Clienții declară, admit și recunosc că au citit, s-au familiarizat, sunt de acord și se obligă să respecte prezentul Regulament precum și cu Termenii și Condițiile Generale ale Cinema City România precum și cu Termenii și Condițiile pentru vânzările online de bilete.

Versiunea actualizată a Regulamentului este publicată pe site-ul  www.cinemacity.ro („Site-ul web”) și afișată sau pusă la dispoziția Clienților la casele de bilete din toate cinematografele multiplex. În măsura în care spațiul nu permite afișarea Regulamentului, din motive administrative sau din orice alte motive, Regulamentul nu este afișat, acesta poate fi solicitat la casele de bilete urmând a fi pus la dispoziția Clienților.

Cinema City își rezervă dreptul de a modifica, oricând pe parcursul desfășurării prezentei Promoții, orice clauză, condiție, prevedere sau orice altă mențiune din cadrul prezentului Regulament fără niciun fel de explicație, justificare sau motiv, în măsura în care apreciază că o astfel de măsură se impune sau este necesară. Modificările intră în vigoare de la publicarea acestora pe Site-ul web.

Cu titlu general, Cinema City recomandă tuturor Clienților ca anterior achiziționării unui bilet pentru vizionarea unei proiecții cinematografice sau anterior utilizării oricărui serviciu oferit de Cinema City, să lectureze, să verifice și să se familiarizeze cu toate Regulamentele Cinema City disponibile pe Site-ul web.

Lipsa consultării de către Clienți a Regulamentelor Cinema City nu poate fi utilizată, sub nicio formă, în nicio condiție și în niciun fel de împrejurare, pentru a se îndrepta împotriva Cinema City pentru orice tip de incident cauzat de lipsa cunoașterii acestora.

Cinema City atrage atenția Clienților cu privire la faptul că la cumpărarea online a biletelor pentru Promoție, prin accesarea butonului de acceptare de pe site, Clientul confirmă că a citit cu atenție prezentul Regulamentul, precum și Regulamentele publicate pe Site-ul web, că le înțelege conținutul, le acceptă, se obligă să le respecte precum și că este de acord să cumpere bilete în conformitate cu respectarea acestora.

Prin achiziționarea de bilete în cadrul Promoției la casele de bilete, Clientul confirmă că a citit cu atenție Regulamentele afișate la casele de bilete sau solicitate reprezentanților Cinema City, le înțelege conținutul, le acceptă, se obligă să le respecte și este de acord să achiziționeze biletul sau biletele în conformitate cu acestea.

Nu în ultimul rând, este util de știut că acest Regulament face parte din contractul de cumpărare a biletelor dintre Cinema City și fiecare Client, iar Clientul se obligă la respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Achiziționarea de bilete este considerată un contract pentru furnizarea de servicii de activități de agrement, prin care Compania se angajează să furnizeze acest serviciu într-o anumită zi și la o anumită oră sau într-o anumită perioadă și, ca atare, Clientul nu se poate retrage din contract.

Totodată, după cum este prevăzut în articolului 16 litera l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din data de 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

Prezentul Regulament se completează cu Termenii și Condițiile Generale ale Cinema City, precum și cu toate celelalte Regulamente sau politici Cinema City.