REGULAMENT CONCURS VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!

Anunțul de prezentare al campaniei promoționale "Vii la film și câștigi pe loc”

- Perioada promoției: 15 iunie - 31 august 2022
- Perioada în care se pot revendica premiile: 31 august 2022

În campanie se oferă 1 milion de premii constând în bilete la film, produse de bar și cafenea. 
Premiile sunt reprezentate de produse comercializate în cadrul locațiilor Cinema City. Valoarea fiecărui premiu ce urmează să fie acordat este disponibilă în cadrul locațiilor Cinema City.

Toate detaliile și termenele și condițiile campaniei sunt prezentate mai jos în Regulamentul Oficial al acesteia.

Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!” („Campania Promoțională”), societatea Cinema City România S.R.L., cu sediul în București, sector 5, Strada Dr. Boicescu Alexandru 10A, etaj 2, apartament birou 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16742/2006, cod fiscal CUI 19123195, capital social 200 lei („Organizatorul”), reprezentată legal prin Guy Rorlich, în calitate de administrator, decide, în linie cu prevederile articolelor 1.4, 3.3, 13.1, precum și 14.2 din Regulamentul Campaniei Promoționale:

I. Durata Campaniei Promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!”

1. Campania Promoțională „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!”, demarată la data de 15 iunie 2022 și prelungită la data de 30 iulie 2022 încetează parțial, începând cu data 22 august 2022, cu privire la categoria C a Premiilor speciale garantate prevăzută la articolul 6.81 din Regulamentul Campaniei Promoționale, astfel cum a fost acesta modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data 30 iulie 2022.

2. Pentru claritate și pentru evitarea oricărui dubiu ce ar putea să intervină cu privire la data încetării, Organizatorul arată că ultima zi în care se oferă taloane cu Premii speciale garantate este 21 august 2022.

3. Durata Campaniei Promoționale având ca obiect premiile din categoria A a Premiilor la Casa de Bilete și premiile din categoria B a Premiilor la Barul și Cafeneaua din incinta Cinema City România rămâne neschimbată.

II. Revendicarea premiilor

4. Toate premiile considerate câștigătoare pe perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale, inclusiv cele din categoria C a Premiilor speciale garantate rămân considerate câștigătoare și pot fi revendicate în linie cu dispozițiile Regulamentului Campaniei Promoționale.

5. Revendicarea premiilor poate să fie efectuată de către câștigători până la data de 31 august 2022, inclusiv.

6. Orice solicitare de revendicare ulterioară adresată Organizatorului urmează să fie respinsă.

7. Pentru claritate și pentru evitarea oricărui dubiu ce ar putea să intervină cu privire la data limită pentru revendicarea premiilor, Organizatorul arată că ultima zi în care premiile considerate câștigătoare ca urmare a desfășurării Campaniei Promoționale, este data de 31 august 2022, inclusiv, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și fiind absolvit de îndeplinirea oricărei obligații ce vizează acordarea premiilor nerevendicate.
Prezenta decizie va fi adusă la cunoștința Participanților, în mod public, prin aceleași mijloace ca și cele de anunțare a Campaniei Promoționale.
Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!” („Campania Promoțională”), societatea Cinema City România S.R.L., cu sediul în București, Sector 5, Strada Dr. Boicescu Alexandru 10A, etaj 2, apartament birou 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16742/2006, cod fiscal CUI 19123195, capital social 200 lei („Organizatorul”) decide, în linie cu prevederile articolelor 1.4, 3.3, precum și 14.2 din Regulamentul Campaniei Promoționale, modificarea Regulamentului Campaniei Promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!”, în sensul celor de mai jos:

I. Se modifică capitolul 3. Durata Campaniei Promoționale și va avea următorul conținut:
3.1. Campania Promoțională urmează să se desfășoare în perioada 15 iunie 2022 – 31 august 2022. Toate referirile la data de încheiere a Campaniei Promoționale se vor considera fiind referiri la data de 31 august 2022.
3.2. Premiile, astfel cum sunt descrise în articolul 6 din cadrul prezentului Regulament, urmează să fie revendicate de către participanți, în mod exclusiv, în perioada 15 iunie 2022 – 31 august 2022, inclusiv. Toate referirile la data de încheiere a perioadei de revendicare a premiilor din cadrul Campaniei Promoționale se vor considera fiind referiri la data de 31 august 2022.

II. Se modifică capitolul 6. Mecanismul Campaniei Promoționale, prin suplimentarea categoriilor de premii și modificarea următoarelor prevederi:
6.81 C Premii speciale garantate
300.000 de premii „1 bilet gratuit” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice proiecție cinematografică 2D la Cinema City. Aceste bilete sunt valabile de luni până duminică pentru filmele 2D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele/sălile speciale (4DX, IMAX și VIP).
6.9 Numărul total al premiilor este: 1.300.000.
6.10 Numărul total al taloanelor este: 1.300.000. Toate taloanele sunt câștigătoare și pot conține în mod exclusiv unul dintre premiile enumerate în cadrul articolelor 6.8. litera A sau B sau articolul 6.81 litera C .
6.17 Toate referirile la taloanele răzuibile se vor considera fiind aplicabile și taloanelor premiilor speciale garantate.

III. Excluderile prevăzute la articolul 7 se vor aplica și biletelor oferite gratuit pentru categoria C a premiilor speciale garantate.

IV. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Campaniei Promoționale rămân neschimbate.
Anunțul de prezentare al campaniei promoționale "Vii la film și câștigi pe loc”

- Perioada promoției: 15 iunie - 31 iulie 2022
- Perioada în care se pot revendica premiile: 31 august 2022

În campanie se oferă 1 milion de premii constând în bilete la film, produse de bar și cafenea. Valoarea fiecărui premiu este egal cu prețul produsului oferit ca premiu, informație disponibila în fiecare locație Cinema City din România.

Toate detaliile și termenele și condițiile campaniei sunt prezentate mai jos în Regulamentul Oficial al acesteia.

1. Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!”

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!” („Campania Promoțională”) este societatea Cinema City România S.R.L., cu sediul în București, Sector 5, Strada Dr. Boicescu Alexandru 10A, etaj 2, apartament birou 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16742/2006, cod fiscal CUI 19123195, capital social 200 lei („Organizatorul”).
1.2. Campania Promoțională se va desfășura în temeiul Ordonanței 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și în conformitate cu prevederile prezentului regulament („Regulament”), care se aplică tuturor participanților.
1.3. Participarea la Campania Promoțională reprezintă acordul fiecărui participant cu privire la regulile și dispozițiile stabilite în Regulament. Orice încălcare a regulilor de către participanți îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiilor din Campania Promoțională.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica regulile și dispozițiile Regulamentului în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanților, prin publicarea pe site-ul web al Cinema City și punerea dispoziție în cinematografele Cinema City România.

2. Locațiile Campaniei Promoționale

2.1. Campania Promoțională se va desfășura în toate cinematografele Cinema City din România (Cinema City Arad Atrium, Cinema City Bacău, Cinema City Baia Mare, Cinema City Brașov Afi, Cinema City Brăila, Cinema City Buzău, Cinema City Cluj Iulius, Cinema City Cluj Polus, Cinema City Constanța, Cinema City Constanța City Park, Cinema City Cotroceni, Cinema City Deva, Cinema City Galați, Cinema City Iași, Cinema City Mega Mall, Cinema City Pitești, Cinema City Ploiești Shopping City, Cinema City Ploiești Afi, Cinema City Sun Plaza, Cinema City Râmnicu Vâlcea, Cinema City Târgu Mureș, Cinema City Târgu Jiu, Cinema City Timișoara Iulius Mall, Cinema City Timișoara Shopping City, Cinema City Suceava, Cinema City Severin, Cinema City Piatra Neamț, Cinema City Park Lake), localizate la următoarele adrese:
2.1.1. Cinema City Arad – Atrium Mall Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 10-12, etaj 2, Arad, județul Arad;
2.1.2. Cinema City Bacău – Arena Mall Bacău, Strada Ștefan cel Mare nr 28, etaj 2, Bacău, județul Bacău;
2.1.3. Cinema City Baia Mare VIVO! – Centrul Comercial Gold Plaza, Strada Victoriei nr 73, etaj 2, Baia Mare, județul Maramureș;
2.1.4. Cinema City AFI Brașov – AFI Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 78, Brașov, județul Brașov;
2.1.5. Cinema City Brăila – Centrului Comercial Promenada Mall European Retail Park Brăila- Promenada Mall, parter, Comuna Chişcani, sat Vărsătura, strada Principală nr. 4, județul Brăila;
2.1.6. Cinema City Buzău – Aurora Shopping City Buzău, Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău, județul Buzău;
2.1.7. Cinema City Constanța VIVO! – Centrul Comercial Maritimo Shopping Center, Strada Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța, județul Constanța;
2.1.8. Cinema City Constanta – City Park, Constanța City Park Mall, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C, Constanța, județul Constanța;
2.1.9. Cinema City Cluj Iulius – Iulius Mall Cluj, Strada Al. Vaida-Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca, județul Cluj;
2.1.10. Cinema City Cluj VIVO! – Centrul Comercial Polus Center, Strada Avram Iancu nr. 492-500, comuna Florești, județul Cluj;
2.1.11. Cinema City Cotroceni – Mall AFI Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea nr. 4, Etaj 1, Sectorul 6, București;
2.1.12. Cinema City Deva – Deva Shopping City, Calea Zărandului, nr. 87, Deva, județul Hunedoara;
2.1.13. Cinema City Galați – Galați Shopping City, Strada George Coșbuc nr. 251, Galați, județul Galați;
2.1.14. Cinema City Iași – Iulius Mall Iași, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 2, etaj 3, Iași, județul Iași;
2.1.15. Cinema City Mega Mall – Centrul Comercial Mega Mall, Strada Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, București;
2.1.16. Cinema City Pitești VIVO! – Pitești, Calea București nr. 36, etaj 1, Pitești, județul Argeș;
2.1.17. Cinema City Ploiești – Shopping City, comuna Blejoi, DN1B, zona KM. 6, nr. 915A, județul Prahova;
2.1.18. Cinema City AFI Ploiești – Centrul Comercial AFI Palace Ploiești, Strada Calomfirescu nr. 2, Ploiești, județul Prahova;
2.1.19. Cinema City Râmnicu Vâlcea – Centrul Comercial Râmnicu Vâlcea Shopping City, Strada Ferdinand 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;
2.1.20. Cinema City Sun Plaza – Sun Plaza Mall București, nr. 83C, Șoseaua Olteniței nr 83C, Calea Văcărești nr. 391, etaj 1, sectorul 4, București;
2.1.21. Cinema City Timișoara – Iulius Mall Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, județul Timiș;
2.1.22. Cinema City Târgu Mureș, European Retail Park Târgu Mureș, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Târgu Mureș, județul Mureș;
2.1.23. Cinema City Târgu Jiu – Centrul Comercial Shopping City Târgu Jiu, Strada Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, județul Gorj;
2.1.24. Cinema City Suceava – Centrul Comercial Iulius Mall, Calea Unirii nr. 22, Suceava, județul Suceava;
2.1.25. Cinema City Severin – Severin Shopping City, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 78, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți;
2.1.26. Cinema City Timișoara – Shopping City Timișoara, Calea Șagului nr.100, Timișoara, județul Timiș;
2.1.27. Cinema City Piatra Neamț – Shopping City Piatra Neamț, Bulevardul Decebal nr. 79, Piatra Neamț, județul Neamț;
2.1.28. Cinema City Park Lake – Park Lake Shopping Center, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 4, Sector 3, București.
2.2. Numai biletele achiziționate în cinematografele din rețeaua Cinema City România enumerate mai sus sau online prin platformele Cinema City România sunt valide pentru Campania Promoțională.

3. Durata Campaniei Promoționale

3.1. Campania Promoțională urmează să se desfășoare în perioada 15 iunie 2022 – 31 iulie 2022.
3.2. Premiile, astfel cum sunt descrise în articolul 6 din cadrul prezentului Regulament, urmează să fie revendicate de către participanți, în mod exclusiv, în perioada 15 iunie 2022 - 31 august 2022, inclusiv.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și durata Campaniei Promoționale în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanților, prin publicarea pe site-ul web al Cinema City și punerea dispoziție în cinematografele Cinema City România.

4. Condiții de participare

4.1. Pot lua parte la această Campanie Promoțională toate persoanele fizice, care achiziționează un bilet în cadrul cinematografelor Cinema City România, enumerate în cadrul secțiunii nr. 2 – Locațiile Campaniei Promoționale, pe durata desfășurării Campaniei Promoționale și care respectă termenii și condițiile acestui Regulament, „Participant” sau „Participanți”).
4.2. Participantul se obligă să prezinte biletul achiziționat în vederea vizionării proiecției cinematografice, la cererea Organizatorului.
4.3. Persoanele care achiziționează bilete pe baza voucherelor speciale cu valoare zero nu pot participa la Campania Promotională.
4.4. Tuturor angajaților S.C. Cinema City România S.R.L., Adecco România, SWAT România și MP Cleaning Service SRL, precum și angajaților partenerilor Campaniei Promoționale, cât și rudele acestora până la gradul IV, inclusiv, le este interzisă participarea la Campania Promoțională.
4.5. Depistarea, identificarea sau constatarea de către Organizator prin orice mijloace a oricărei încercări de fraudare, fie prin nerespectarea condițiilor de participare la prezenta Campanie Promoțională expres prevăzute în acest Regulament, fie prin orice altă modalitate, metodă sau demers prin intermediul cărora se încearcă eludarea dispozițiilor existente în cadrul prezentului Regulament, inclusiv prin complicitatea angajaților Cinema City, acordă dreptul Organizatorului de a proceda la anularea premiului, chiar și în situația în care acesta nu a fost acordat Participantului, și de a proceda la sesizarea organelor abilitate.

5. Produsele participante și taloanele răzuibile

5.1. Taloanele răzuibile din cadrul Campaniei Promoționale se acordă numai pentru achizițiile de bilete la proiecțiile cinematografice, indiferent de prețul biletului achiziționat. Niciun alt produs comercializat sub egida sau în incinta cinematografelor Cinema City România enumerate mai sus nu permite acordarea de taloane răzuibile.
5.2. În cadrul Campaniei Promoționale sunt cuprinse:
(i) biletele achiziționate de la casele de bilete ale cinematografelor Cinema City România menționate la punctul 2.1. din cadrul prezentului Regulament;
(ii) biletele achiziționate în sistem online prin platformele Cinema City România;
(iii) voucherele pre-plătite, în măsura în care înlocuirea acestora cu bilete are loc până la momentul încheierii Campaniei Promoționale.
5.3. Pentru a beneficia de taloanele răzuibile din cadrul Campaniei Promoționale, Participantul trebuie să achite biletul în numerar, prin card bancar sau să prezinte la casa de bilete un voucher pre-plătit.
5.4. Campania Promoțională nu se aplică biletelor obținute gratuit și nici voucherelor pentru salariații Cinema City preschimbate în bilete la casă.
5.5. După data de 31 august 2022, produsele participante sub forma taloanelor răzuibile nu mai pot fi utilizate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și fiind absolvit de îndeplinirea oricărei obligații de natură a conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.
5.6. Toate taloanele răzuibile oferite în cadrul Campaniei sunt câștigătoare.
5.7. Taloanele răzuibile sunt disponibile în limita stocului existent în fiecare cinematograf din cadrul rețelei Cinema City România enumerate în cele de mai sus.

6. Mecanismul Campaniei Promoționale

6.2 Toate persoanele fizice care achiziționează unul sau mai multe bilete la cinematografele Cinema City România enumerate la art. 2.1. în timpul perioadei Campaniei Promoționale, în condițiile secțiunilor 4 și 5, pot participa la Campania Promoțională.
6.3 Pentru fiecare bilet achiziționat, Participantul va primi de la casier un talon răzuibil. Mai multe bilete achiziționate reprezintă mai multe taloane răzuibile, numărul de taloane răzuibile acordat fiind egal cu numărul de bilete achiziționate.
6.7 Biletele achiziționate în sistem online și ridicate de la ATM-urile din cinematografele Cinema City se vor prezenta casierilor care vor înmâna taloanele răzuibile și vor marca biletul pentru care a fost oferit talonul.
6.8 În cazul în care biletele achiziționate online sau prin voucher pre-plătit se vor ridica de la casele de bilete Cinema City, clienții vor primi în mod automat taloanele răzuibile împreună cu biletele de film.
6.9 În cazul biletelor cumpărate de la casierie, taloanele răzuibile sunt oferite în mod exclusiv la momentul achiziției. Taloanele răzuibile nu vor fi oferite după ce Participantul a părăsit zona caselor de bilete. Taloanele răzuibile nu pot fi oferite în baza bonului, pentru achiziții sau tranzacții care au fost deja finalizate.
6.10 Talonul răzuibil nu este nominal, oricine are asupra sa un talon răzuibil și îndeplinește condițiile prevăzute în acest Regulament, are dreptul să primească premiul specificat pe acesta.
6.4 Taloanele răzuibile urmează să fie acordate indiferent de prețul biletului achiziționat sau de tipul proiecției cinematografice (digital 2D sau 3D).
6.5 Participantul la Campania Promoțională recunoaște, admite și își asumă că este singurul responsabil pentru păstrarea talonului răzuibil până la ridicarea premiului aferent. Totodată, în momentul prezentării talonului răzuibil în vederea ridicării premiului,
6.6 Participantul va descoperi pe fiecare talon răzuibil denumirea premiului câștigat.
6.7 Ca urmare, Participantul trebuie să prezinte biletul / biletele de film achiziționate în cadrul Campaniei Promoționale, la solicitarea Organizatorului, pentru validarea premiului.
6.8 Taloanele răzuibile conțin următoarele categorii de Premii:
A. Premii la Casa de Bilete
(i) 715.000 de premii „1 bilet +1 bilet Gratuit”, constând într-un bilet gratuit, la achiziția unui bilet cu preț întreg (adult) pentru aceeași proiecție cinematografică, la aceeași oră. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele / sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „1 bilet +1 bilet Gratuit” nu include ochelarii 3D;
(ii) 12.000 de premii „1 bilet gratuit” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film la Cinema City. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele/sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „1 bilet gratuit” nu include ochelarii 3D.
(iii) 1.200 de premii „2 bilete gratuite la același spectacol” constând fiecare în două bilete gratuite la orice film la Cinema City. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele/sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „2 bilete gratuite la același spectacol” nu include ochelarii 3D. Ambele bilete trebuie folosite la aceeași proiecție cinematografică și la aceeași oră.
(iv) 100 de premii „1 Bilet Gratuit IMAX” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film la IMAX, valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în cinematografele din rețeaua Cinema City România unde există săli IMAX (Cinema City Cotroceni și Timișoara Shopping Cit). Sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele în alte formate și ochelarii 3D.
(v) 100 de premii „1 Bilet Gratuit în formatul 4DX” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film în format 4DX, valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în cinematografele din rețeaua Cinema City România unde există săli 4DX (Cinema City Brăila, Cinema City Constanța City Park, Cinema City Cluj Iulius, Cinema City Mega Mall, Cinema City Timișoara Shopping City, AFI Brașov). Sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele în alte formate și ochelarii 3D
Premiile din această categorie pot fi revendicate până la data de 31 august 2022 din cinematograful în care au fost câștigate. Cinema City si distribuitorii pot decide excluderea anumitor filme din Campania Promoțională.
B. Premii la Barul și Cafeneaua din incinta Cinema City România
(i) 25.000 de premii „1 Meniu Mare de Popcorn la preț de Meniu Mediu” constând în primirea unui meniu mare, la achiziția unui meniu mediu de popcorn. Acest tip de premiu este valabil pentru meniurile de popcorn în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(ii) 55.000 de premii „50% reducere la un Meniu Popcorn Duet” constând în primirea unui Meniu Duet la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(iii) 80.000 de premii „50% reducere la un Meniu Popcorn Mediu” constând în primirea unui Meniu Mediu la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(iv) 61.000 de premii „50% reducere la Nachos Mediu” constând în primirea unei porții medii de Nachos la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(v) 15.000 de premii „1 Popcorn Mediu Gratuit” constând fiecare într-o cutie de popcorn mediu la barurile din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este disponibil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(vi) 5.000 de premii „1 Popcorn cu Caramel Gratuit” constând fiecare într-o cutie de popcorn cu caramel la barurile din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este disponibil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(vii) 10.000 de premii „O cafea Nespresso gratuită” constând în primirea unei cafele gratuite, pe loc, la cafenelele din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, cu excepția Cinema City Iași.
(viii) 10.000 de premii „50% reducere la Meniu 3 Cupe Înghețată” constând în primirea unui Meniu 3 cupe de înghețată la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la cafeneaua cinematografului. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, cu excepția Cinema City Cluj VIVO, Cinema City Cluj Iulius, , Cinema City Severin, Cnema City Brasov, Cinema City Iași, Cinema City Pitești, Cinema City Vâlcea.
(ix) 10.000 de premii „1 limonadă +1 limonadă gratuită” constând în primirea unei limonade, la achiziția unei limonade. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, Cinema City Cluj VIVO, Cinema City Cluj Iulius, , Cinema City Severin, Cnema City Brasov, Cinema City Iași, Cinema City Pitești, Cinema City Valcea.
Premiile din categoria „Premii la barul și cafeneaua din incinta Cinema City România” vor fi acordate numai în situația în care câștigătorul lor prezintă (la bar sau cafenea) împreună cu talonul răzuit. Premiile din această categorie se pot revendica până la data de 31 august 2022 din locația in care au fost câștigate.
6.9 Numărul total al premiilor este: 1.000.000.
6.10 Numărul total al taloanelor este: 1.000.000. Toate taloanele sunt câștigătoare și pot conține în mod exclusiv unul dintre premiile enumerate în cadrul capitolului 6.8. litera A sau B.
6.11 Taloanele răzuibile nu pot fi utilizate pentru obținerea altor produse decât cele descrise în cuprinsul acestuia.
6.12 Taloanele răzuibile nu pot fi utilizate parțial și nu pot fi transformate în reduceri de preț la tarifele integrale ale produselor cuprinse în Campania Promoțională sau la alte produse.
6.13 Participantul trebuie să prezinte talonul răzuit la casa de bilete sau la casa de marcat a barului sau a cafenelei din incinta locațiilor Cinema City anterior înregistrării comenzii. În cazul în care Participantul nu informează casierul că dorește să obțină produsele în baza premiului anterior finalizării tranzacției, acesta este conștient că gratuitatea nu poate fi aplicată.
6.14 Casierul va păstra talonul răzuit. O ștampilă va fi aplicată pe talonul răzuit și un colț al cardului va fi tăiat, pentru a marca faptul că premiul a fost acordat.
6.15 Participanții la Campania Promoțională nu au dreptul la condiții speciale privind accesul sau distribuția produselor incluse în Campania Promoțională, ci doar la premiile din Regulament și menționate pe talonul răzuibil. (Condițiile standard ale cinematografelor Cinema City privind capacitatea sălii, „primul sosit, primul servit” la casele de bilete și rezervările sunt aplicabile tuturor Participanților la Campania Promoțională).
6.16 Premiile câștigate în urma răzuirii taloanelor vor fi ridicate exclusiv de la cinematograful Cinema City în care au fost primite taloanele răzuibile corespunzătoare.

7. Excluderi

7.1. Biletele gratuite oferite în cazul premiilor menționate la articolului 6.8 litera A și B nu sunt valabile pentru următoarele tipuri de difuzări publice de proiecții cinematografice:
(i) avanpremiere, indiferent de lungimea, formatul (digital 2D, 3D), genul sau orele de proiecție ale acestora;
(ii) proiecții la sala IMAX din incinta Cinema City Cotroceni şi Cinema City Timișoara Shopping City, cu excepția celor dedicate acestui format și anume categoriei 100 de premii „1 Bilet Gratuit IMAX”;
(iii) proiecții la sălile VIP din incinta Cinema City Cotroceni și Cinema City Park Lake;
(iv) proiecții la sala 4DX din incinta Cinema City Mega Mall, Cinema City Timișoara Shopping City și Cinema City Constanța City Park, Cinema City Brăila, Cinema City Cluj Iulius cu excepția celor dedicate acestui format și anume categorie 100 de premii „1 Bilet Gratuit în formatul 4DX”;
(v) nu pot fi cumulate cu alte oferte, promoții sau discount-uri.
7.2. Biletele gratuite, invitațiile sau orice alt tip de bilet obținut fără plată la casa de bilete sau de la orice distribuitor Cinema City, sau din altă promoție nu sunt luate în considerare. Premiile pot fi revendicate exclusiv din cinematograful în care a fost primit și talonul răzuibil.
7.3. Cinema City și distribuitorii își rezervă dreptul de a exclude din ofertă anumite filme, ce vor fi anunțate public pe site, la momentul excluderii lor.

8. Responsabilitate și erori

8.1. Organizatorul pune Regulamentul Campaniei Promoționale la dispoziția Participanților. Regulamentul poate fi consultat la casa de bilete și în secțiunea Promoții din cadrul site-ului web Cinema City (la adresa exactă www.cinemacity.ro). Un extras al Regulamentului poate fi distribuit sau afișat în cinema.
8.2. Organizatorul este pe deplin responsabil de mecanismul Campaniei Promoționale, pentru premiile acordate și pentru distribuția lor.
8.3. Taloanele răzuibile falsificate sau deteriorate sunt în mod automat declarate nule și nu vor participa la Campania Promoțională, indiferent de tipul premiului inscripționat pe acestea. Orice tentativă de falsificare poate fi pedepsită conform legilor în vigoare.
8.4. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru nicio dispută privind dreptul de a intra în posesia premiilor în timpul Campaniei Promoționale.
8.5. Organizatorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru:
(i) informarea Participanților câștigători cu privire la faptul că Organizatorul nu acordă nicio garanție pentru premiile primite și nu va despăgubi Participanții câștigători în cazul unor probleme în exploatarea acestora, inclusiv dacă acestea se referă la distrugerea premiului, imposibilitatea de folosire, alte daune auxiliare, vătămări corporale, deces, etc., Participanții câștigători urmând să utilizeze premiul pe propriul risc.
(ii) taloanele răzuibile invalide sau taloanele răzuibile care nu sunt prezentate în original casierului;
(iii) taloanele răzuibile prezentate ulterior datei de 31 august 2022;
(iv) tentativele de a utiliza premiile în alte condiții decât cele din prezentul Regulament.
8.6. Toate taloanele răzuibile devin proprietatea Organizatorului din momentul în care se încasează premiul de către Participantul câștigător.

9. Taxe și impozite

9.1. Organizatorul Campaniei Promoționale nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, dacă Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal sau alte prevederi legale obligă Organizatorul Campaniei Promoționale să calculeze, să rețină și să transfere impozitul către bugetul de stat.

10. Protecția datelor cu caracter personal

10.1. Organizatorul este operator de date cu privire la datele personale ale Participanților, în măsura în care le prelucrează. Participarea la Campania Promoțională nu este condiționată de furnizarea datelor cu caracter personal de către Participanți. Cu toate acestea, pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru soluționarea unor eventuale reclamații sau pentru investigarea unor încercări de fraudare, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal în condițiile din prezenta secțiune.
10.2. Operatorul de date a desemnat Responsabilul cu protecția datelor, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Operatorul de date poate fi contactat la adresa: [email protected].
10.3. Datele personale ale Participanților la Campania Promoțională pot fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și a politicilor de protecție a datelor cu caracter personal ale Organizatorului.
10.4. Datele personale ale Participanților pot fi prelucrate de Organizator în următoarele scopuri și temeiuri legale:
(i) deoarece este necesară realizarea scopurilor legitime ale Organizatorului, înțelese ca: contact, investigarea unor încercări de fraudare, luarea în considerare a eventualelor reclamații, stabilirea, apărarea sau exercitarea pretențiilor legale - în temeiul articolului 6 (1) litera f) din GDPR;
(ii) în cazul consimțământului voluntar și prealabil (care poate fi revocat în orice moment și fără a afecta conformitatea prelucrării datelor înainte de retragerea acestuia) – în scopul trimiterii de comunicări de marketing electronice (prin e-mail / SMS) legate de activitățile desfășurate de Organizator (în special: oferte, promoții) - în temeiul articolului 6 secțiunea 1 punct a GDPR. În acest caz datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului;
10.5. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, e-mail,număr de telefon și numărul biletului, precum și alte date necesare soluționării eventualelor reclamații, plângeri sau încercări de fraudareAcestea sunt furnizate în mod voluntar.
10.6. Destinatarii datelor personale ale Participantului vor fi:
(i) angajații și partenerii autorizați ai Organizatorului;
(ii) entități care, în baza acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, furnizează Organizatorului servicii suport, în special: furnizorul de soluții informatice (dezvoltarea software, găzduire) aferente Campaniei Promoționale, furnizorii de servicii de consultanță sau furnizorilor de servicii juridice;
(iii) entități cărora Organizatorul va fi obligat să le acorde accesul la datele cu caracter personal în baza prevederilor legale (ex. autorități de stat, autorități judiciare, Poliție, Parchetul);
(iv) autoritățile publice relevante;
10.7. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate mai sus vor fi prelucrate până la finalul Campaniei Promoționale și urmând ca datele cu caracter personal să fie păstrate cel mult 6 luni, cu excepția cazului în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare, date care vor fi păstrate atât timp cât sunt cerute de dispozițiile legale relevante.
10.8. Fiecare persoană vizată are dreptul de a-și accesa datele, de a cere rectificarea, ștergerea datelor, precum și restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor sau să se opună prelucrării acestora, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea acesteia – în cazurile și în domeniul de aplicare prevăzut de GDPR. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, dacă consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile GDPR.
10.9. Pentru mai multe informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantul la concurs poate citi Politica de Confidențialitate, care poate fi găsită la https://www.cinemacity.ro /static/en/ro/privacy-policy-ro, sau să contacteze Organizatorul la adresa de e-mail: [email protected].

11. Clauze adiționale

11.1. Participanții nu pot primi echivalentul în bani al niciunui premiu.
11.2. Campania Promoțională nu este cumulativă cu alte promoții și reduceri Cinema City Romania S.R.L.
11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula validarea câștigătorilor care nu îndeplinesc condițiile secțiunilor 4 și 5.

12. Litigii și diferende

12.1. Orice diferende sau litigii între Organizator și Participanți vor fi rezolvate amiabil. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de autoritățile române competente. În caz de litigiu în fața instanțelor de judecată, instanțele de judecată competente sunt cele din Municipiul București.

13. Întreruperea Campaniei Promoționale

13.1. Campania Promoțională poate fi întreruptă înaintea finalului anunțat al perioadei de Campanie Promoționale în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, caz în care Participanții vor fi anunțați in mod public prin aceleași mijloace ca și cele de anunțare a Campaniei Promoționale.

14. Regulamentul Campaniei Promoționale

14.1. Regulamentul din Campania Promoțională este pus la dispoziție gratuit în cinematografele Cinema City România și pe site-ul web al Cinema City, la adresa exactă www.cinemacity.ro. Participarea la Campania Promoțională reprezintă acordul Participantului de a se conforma acestui Regulament.
14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce clarificări sau modificări prezentului Regulament, prin încheierea unui act adițional, oricând pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale după cum consideră potrivit, cu informarea prealabilă a Participanților, în mod public prin aceleași mijloace ca și cele de anunțare a Campaniei Promoționale.
Anunțul de prezentare al campaniei promoționale "Vii la film și câștigi pe loc”

- Perioada promoției: 15 iunie - 31 iulie 2022
- Perioada în care se pot revendica premiile: 31 august 2022

În campanie se oferă 1 milion de premii constând în bilete la film, produse de bar și cafenea. Valoarea fiecărui premiu este egal cu prețul produsului oferit ca premiu, informație disponibila în fiecare locație Cinema City din România.

Toate detaliile și termenele și condițiile campaniei sunt prezentate mai jos în Regulamentul Oficial al acesteia.

1. Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!”

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „VII LA FILM ȘI CÂȘTIGI PE LOC!” („Campania Promoțională”) este societatea Cinema City România S.R.L., cu sediul în București, Sector 5, Strada Dr. Boicescu Alexandru 10A, etaj 2, apartament birou 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16742/2006, cod fiscal CUI 19123195, capital social 200 lei („Organizatorul”).
1.2. Campania Promoțională se va desfășura în temeiul Ordonanței 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și în conformitate cu prevederile prezentului regulament („Regulament”), care se aplică tuturor participanților.
1.3. Participarea la Campania Promoțională reprezintă acordul fiecărui participant cu privire la regulile și dispozițiile stabilite în Regulament. Orice încălcare a regulilor de către participanți îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiilor din Campania Promoțională.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica regulile și dispozițiile Regulamentului în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanților, prin publicarea pe site-ul web al Cinema City și punerea dispoziție în cinematografele Cinema City România.

2. Locațiile Campaniei Promoționale

2.1. Campania Promoțională se va desfășura în toate cinematografele Cinema City din România (Cinema City Arad Atrium, Cinema City Bacău, Cinema City Baia Mare, Cinema City Brașov Afi, Cinema City Brăila, Cinema City Buzău, Cinema City Cluj Iulius, Cinema City Cluj Polus, Cinema City Constanța, Cinema City Constanța City Park, Cinema City Cotroceni, Cinema City Deva, Cinema City Galați, Cinema City Iași, Cinema City Mega Mall, Cinema City Pitești, Cinema City Ploiești Shopping City, Cinema City Ploiești Afi, Cinema City Sun Plaza, Cinema City Râmnicu Vâlcea, Cinema City Târgu Mureș, Cinema City Târgu Jiu, Cinema City Timișoara Iulius Mall, Cinema City Timișoara Shopping City, Cinema City Suceava, Cinema City Severin, Cinema City Piatra Neamț, Cinema City Park Lake), localizate la următoarele adrese:
2.1.1. Cinema City Arad – Atrium Mall Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 10-12, etaj 2, Arad, județul Arad;
2.1.2. Cinema City Bacău – Arena Mall Bacău, Strada Ștefan cel Mare nr 28, etaj 2, Bacău, județul Bacău;
2.1.3. Cinema City Baia Mare VIVO! – Centrul Comercial Gold Plaza, Strada Victoriei nr 73, etaj 2, Baia Mare, județul Maramureș;
2.1.4. Cinema City AFI Brașov – AFI Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 78, Brașov, județul Brașov;
2.1.5. Cinema City Brăila – Centrului Comercial Promenada Mall European Retail Park Brăila- Promenada Mall, parter, Comuna Chişcani, sat Vărsătura, strada Principală nr. 4, județul Brăila;
2.1.6. Cinema City Buzău – Aurora Shopping City Buzău, Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău, județul Buzău;
2.1.7. Cinema City Constanța VIVO! – Centrul Comercial Maritimo Shopping Center, Strada Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța, județul Constanța;
2.1.8. Cinema City Constanta – City Park, Constanța City Park Mall, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C, Constanța, județul Constanța;
2.1.9. Cinema City Cluj Iulius – Iulius Mall Cluj, Strada Al. Vaida-Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca, județul Cluj;
2.1.10. Cinema City Cluj VIVO! – Centrul Comercial Polus Center, Strada Avram Iancu nr. 492-500, comuna Florești, județul Cluj;
2.1.11. Cinema City Cotroceni – Mall AFI Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea nr. 4, Etaj 1, Sectorul 6, București;
2.1.12. Cinema City Deva – Deva Shopping City, Calea Zărandului, nr. 87, Deva, județul Hunedoara;
2.1.13. Cinema City Galați – Galați Shopping City, Strada George Coșbuc nr. 251, Galați, județul Galați;
2.1.14. Cinema City Iași – Iulius Mall Iași, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 2, etaj 3, Iași, județul Iași;
2.1.15. Cinema City Mega Mall – Centrul Comercial Mega Mall, Strada Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, București;
2.1.16. Cinema City Pitești VIVO! – Pitești, Calea București nr. 36, etaj 1, Pitești, județul Argeș;
2.1.17. Cinema City Ploiești – Shopping City, comuna Blejoi, DN1B, zona KM. 6, nr. 915A, județul Prahova;
2.1.18. Cinema City AFI Ploiești – Centrul Comercial AFI Palace Ploiești, Strada Calomfirescu nr. 2, Ploiești, județul Prahova;
2.1.19. Cinema City Râmnicu Vâlcea – Centrul Comercial Râmnicu Vâlcea Shopping City, Strada Ferdinand 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;
2.1.20. Cinema City Sun Plaza – Sun Plaza Mall București, nr. 83C, Șoseaua Olteniței nr 83C, Calea Văcărești nr. 391, etaj 1, sectorul 4, București;
2.1.21. Cinema City Timișoara – Iulius Mall Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Timișoara, județul Timiș;
2.1.22. Cinema City Târgu Mureș, European Retail Park Târgu Mureș, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Târgu Mureș, județul Mureș;
2.1.23. Cinema City Târgu Jiu – Centrul Comercial Shopping City Târgu Jiu, Strada Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, județul Gorj;
2.1.24. Cinema City Suceava – Centrul Comercial Iulius Mall, Calea Unirii nr. 22, Suceava, județul Suceava;
2.1.25. Cinema City Severin – Severin Shopping City, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 78, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți;
2.1.26. Cinema City Timișoara – Shopping City Timișoara, Calea Șagului nr.100, Timișoara, județul Timiș;
2.1.27. Cinema City Piatra Neamț – Shopping City Piatra Neamț, Bulevardul Decebal nr. 79, Piatra Neamț, județul Neamț;
2.1.28. Cinema City Park Lake – Park Lake Shopping Center, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 4, Sector 3, București.
2.2. Numai biletele achiziționate în cinematografele din rețeaua Cinema City România enumerate mai sus sau online prin platformele Cinema City România sunt valide pentru Campania Promoțională.

3. Durata Campaniei Promoționale

3.1. Campania Promoțională urmează să se desfășoare în perioada 15 iunie 2022 – 31 iulie 2022.
3.2. Premiile, astfel cum sunt descrise în articolul 6 din cadrul prezentului Regulament, urmează să fie revendicate de către participanți, în mod exclusiv, în perioada 15 iunie 2022 - 31 august 2022, inclusiv.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și durata Campaniei Promoționale în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanților, prin publicarea pe site-ul web al Cinema City și punerea dispoziție în cinematografele Cinema City România.

4. Condiții de participare

4.1. Pot lua parte la această Campanie Promoțională toate persoanele fizice, care achiziționează un bilet în cadrul cinematografelor Cinema City România, enumerate în cadrul secțiunii nr. 2 – Locațiile Campaniei Promoționale, pe durata desfășurării Campaniei Promoționale și care respectă termenii și condițiile acestui Regulament, „Participant” sau „Participanți”).
4.2. Participantul se obligă să prezinte biletul achiziționat în vederea vizionării proiecției cinematografice, la cererea Organizatorului.
4.3. Persoanele care achiziționează bilete pe baza voucherelor speciale cu valoare zero nu pot participa la Campania Promotională.
4.4. Tuturor angajaților S.C. Cinema City România S.R.L., Adecco România, SWAT România și MP Cleaning Service SRL, precum și angajaților partenerilor Campaniei Promoționale, cât și rudele acestora până la gradul IV, inclusiv, le este interzisă participarea la Campania Promoțională.
4.5. Depistarea, identificarea sau constatarea de către Organizator prin orice mijloace a oricărei încercări de fraudare, fie prin nerespectarea condițiilor de participare la prezenta Campanie Promoțională expres prevăzute în acest Regulament, fie prin orice altă modalitate, metodă sau demers prin intermediul cărora se încearcă eludarea dispozițiilor existente în cadrul prezentului Regulament, inclusiv prin complicitatea angajaților Cinema City, acordă dreptul Organizatorului de a proceda la anularea premiului, chiar și în situația în care acesta nu a fost acordat Participantului, și de a proceda la sesizarea organelor abilitate.

5. Produsele participante și taloanele răzuibile

5.1. Taloanele răzuibile din cadrul Campaniei Promoționale se acordă numai pentru achizițiile de bilete la proiecțiile cinematografice, indiferent de prețul biletului achiziționat. Niciun alt produs comercializat sub egida sau în incinta cinematografelor Cinema City România enumerate mai sus nu permite acordarea de taloane răzuibile.
5.2. În cadrul Campaniei Promoționale sunt cuprinse:
(i) biletele achiziționate de la casele de bilete ale cinematografelor Cinema City România menționate la punctul 2.1. din cadrul prezentului Regulament;
(ii) biletele achiziționate în sistem online prin platformele Cinema City România;
(iii) voucherele pre-plătite, în măsura în care înlocuirea acestora cu bilete are loc până la momentul încheierii Campaniei Promoționale.
5.3. Pentru a beneficia de taloanele răzuibile din cadrul Campaniei Promoționale, Participantul trebuie să achite biletul în numerar, prin card bancar sau să prezinte la casa de bilete un voucher pre-plătit.
5.4. Campania Promoțională nu se aplică biletelor obținute gratuit și nici voucherelor pentru salariații Cinema City preschimbate în bilete la casă.
5.5. După data de 31 august 2022, produsele participante sub forma taloanelor răzuibile nu mai pot fi utilizate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și fiind absolvit de îndeplinirea oricărei obligații de natură a conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.
5.6. Toate taloanele răzuibile oferite în cadrul Campaniei sunt câștigătoare.
5.7. Taloanele răzuibile sunt disponibile în limita stocului existent în fiecare cinematograf din cadrul rețelei Cinema City România enumerate în cele de mai sus.

6. Mecanismul Campaniei Promoționale

6.2 Toate persoanele fizice care achiziționează unul sau mai multe bilete la cinematografele Cinema City România enumerate la art. 2.1. în timpul perioadei Campaniei Promoționale, în condițiile secțiunilor 4 și 5, pot participa la Campania Promoțională.
6.3 Pentru fiecare bilet achiziționat, Participantul va primi de la casier un talon răzuibil. Mai multe bilete achiziționate reprezintă mai multe taloane răzuibile, numărul de taloane răzuibile acordat fiind egal cu numărul de bilete achiziționate.
6.7 Biletele achiziționate în sistem online și ridicate de la ATM-urile din cinematografele Cinema City se vor prezenta casierilor care vor înmâna taloanele răzuibile și vor marca biletul pentru care a fost oferit talonul.
6.8 În cazul în care biletele achiziționate online sau prin voucher pre-plătit se vor ridica de la casele de bilete Cinema City, clienții vor primi în mod automat taloanele răzuibile împreună cu biletele de film.
6.9 În cazul biletelor cumpărate de la casierie, taloanele răzuibile sunt oferite în mod exclusiv la momentul achiziției. Taloanele răzuibile nu vor fi oferite după ce Participantul a părăsit zona caselor de bilete. Taloanele răzuibile nu pot fi oferite în baza bonului, pentru achiziții sau tranzacții care au fost deja finalizate.
6.10 Talonul răzuibil nu este nominal, oricine are asupra sa un talon răzuibil și îndeplinește condițiile prevăzute în acest Regulament, are dreptul să primească premiul specificat pe acesta.
6.4 Taloanele răzuibile urmează să fie acordate indiferent de prețul biletului achiziționat sau de tipul proiecției cinematografice (digital 2D sau 3D).
6.5 Participantul la Campania Promoțională recunoaște, admite și își asumă că este singurul responsabil pentru păstrarea talonului răzuibil până la ridicarea premiului aferent. Totodată, în momentul prezentării talonului răzuibil în vederea ridicării premiului,
6.6 Participantul va descoperi pe fiecare talon răzuibil denumirea premiului câștigat.
6.7 Ca urmare, Participantul trebuie să prezinte biletul / biletele de film achiziționate în cadrul Campaniei Promoționale, la solicitarea Organizatorului, pentru validarea premiului.
6.8 Taloanele răzuibile conțin următoarele categorii de Premii:
A. Premii la Casa de Bilete
(i) 715.000 de premii „1 bilet +1 bilet Gratuit”, constând într-un bilet gratuit, la achiziția unui bilet cu preț întreg (adult) pentru aceeași proiecție cinematografică, la aceeași oră. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele / sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „1 bilet +1 bilet Gratuit” nu include ochelarii 3D;
(ii) 12.000 de premii „1 bilet gratuit” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film la Cinema City. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele/sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „1 bilet gratuit” nu include ochelarii 3D.
(iii) 1.200 de premii „2 bilete gratuite la același spectacol” constând fiecare în două bilete gratuite la orice film la Cinema City. Aceste bilete sunt valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România. Din Campania Promoțională sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele din formatele/sălile speciale (4DX, IMAX și VIP). Premiul „2 bilete gratuite la același spectacol” nu include ochelarii 3D. Ambele bilete trebuie folosite la aceeași proiecție cinematografică și la aceeași oră.
(iv) 100 de premii „1 Bilet Gratuit IMAX” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film la IMAX, valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în cinematografele din rețeaua Cinema City România unde există săli IMAX (Cinema City Cotroceni și Timișoara Shopping Cit). Sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele în alte formate și ochelarii 3D.
(v) 100 de premii „1 Bilet Gratuit în formatul 4DX” constând fiecare într-un bilet gratuit la orice film în format 4DX, valabile de luni până joi pentru filmele 2D sau 3D, în cinematografele din rețeaua Cinema City România unde există săli 4DX (Cinema City Brăila, Cinema City Constanța City Park, Cinema City Cluj Iulius, Cinema City Mega Mall, Cinema City Timișoara Shopping City, AFI Brașov). Sunt exceptate avanpremierele precum și spectacolele în alte formate și ochelarii 3D
Premiile din această categorie pot fi revendicate până la data de 31 august 2022 din cinematograful în care au fost câștigate. Cinema City si distribuitorii pot decide excluderea anumitor filme din Campania Promoțională.
B. Premii la Barul și Cafeneaua din incinta Cinema City România
(i) 25.000 de premii „1 Meniu Mare de Popcorn la preț de Meniu Mediu” constând în primirea unui meniu mare, la achiziția unui meniu mediu de popcorn. Acest tip de premiu este valabil pentru meniurile de popcorn în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(ii) 55.000 de premii „50% reducere la un Meniu Popcorn Duet” constând în primirea unui Meniu Duet la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(iii) 80.000 de premii „50% reducere la un Meniu Popcorn Mediu” constând în primirea unui Meniu Mediu la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(iv) 61.000 de premii „50% reducere la Nachos Mediu” constând în primirea unei porții medii de Nachos la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la barul cinematografului.
(v) 15.000 de premii „1 Popcorn Mediu Gratuit” constând fiecare într-o cutie de popcorn mediu la barurile din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este disponibil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(vi) 5.000 de premii „1 Popcorn cu Caramel Gratuit” constând fiecare într-o cutie de popcorn cu caramel la barurile din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este disponibil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România.
(vii) 10.000 de premii „O cafea Nespresso gratuită” constând în primirea unei cafele gratuite, pe loc, la cafenelele din incinta cinematografelor Cinema City. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, cu excepția Cinema City Iași.
(viii) 10.000 de premii „50% reducere la Meniu 3 Cupe Înghețată” constând în primirea unui Meniu 3 cupe de înghețată la preț redus. Cumpărătorul va beneficia de 50% reducere la prețul afișat la cafeneaua cinematografului. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, cu excepția Cinema City Cluj VIVO, Cinema City Cluj Iulius, , Cinema City Severin, Cnema City Brasov, Cinema City Iași, Cinema City Pitești, Cinema City Vâlcea.
(ix) 10.000 de premii „1 limonadă +1 limonadă gratuită” constând în primirea unei limonade, la achiziția unei limonade. Acest tip de premiu este valabil în toate cinematografele din rețeaua Cinema City România, Cinema City Cluj VIVO, Cinema City Cluj Iulius, , Cinema City Severin, Cnema City Brasov, Cinema City Iași, Cinema City Pitești, Cinema City Valcea.
Premiile din categoria „Premii la barul și cafeneaua din incinta Cinema City România” vor fi acordate numai în situația în care câștigătorul lor prezintă (la bar sau cafenea) împreună cu talonul răzuit. Premiile din această categorie se pot revendica până la data de 31 august 2022 din locația in care au fost câștigate.
6.9 Numărul total al premiilor este: 1.000.000.
6.10 Numărul total al taloanelor este: 1.000.000. Toate taloanele sunt câștigătoare și pot conține în mod exclusiv unul dintre premiile enumerate în cadrul capitolului 6.8. litera A sau B.
6.11 Taloanele răzuibile nu pot fi utilizate pentru obținerea altor produse decât cele descrise în cuprinsul acestuia.
6.12 Taloanele răzuibile nu pot fi utilizate parțial și nu pot fi transformate în reduceri de preț la tarifele integrale ale produselor cuprinse în Campania Promoțională sau la alte produse.
6.13 Participantul trebuie să prezinte talonul răzuit la casa de bilete sau la casa de marcat a barului sau a cafenelei din incinta locațiilor Cinema City anterior înregistrării comenzii. În cazul în care Participantul nu informează casierul că dorește să obțină produsele în baza premiului anterior finalizării tranzacției, acesta este conștient că gratuitatea nu poate fi aplicată.
6.14 Casierul va păstra talonul răzuit. O ștampilă va fi aplicată pe talonul răzuit și un colț al cardului va fi tăiat, pentru a marca faptul că premiul a fost acordat.
6.15 Participanții la Campania Promoțională nu au dreptul la condiții speciale privind accesul sau distribuția produselor incluse în Campania Promoțională, ci doar la premiile din Regulament și menționate pe talonul răzuibil. (Condițiile standard ale cinematografelor Cinema City privind capacitatea sălii, „primul sosit, primul servit” la casele de bilete și rezervările sunt aplicabile tuturor Participanților la Campania Promoțională).
6.16 Premiile câștigate în urma răzuirii taloanelor vor fi ridicate exclusiv de la cinematograful Cinema City în care au fost primite taloanele răzuibile corespunzătoare.

7. Excluderi

7.1. Biletele gratuite oferite în cazul premiilor menționate la articolului 6.8 litera A și B nu sunt valabile pentru următoarele tipuri de difuzări publice de proiecții cinematografice:
(i) avanpremiere, indiferent de lungimea, formatul (digital 2D, 3D), genul sau orele de proiecție ale acestora;
(ii) proiecții la sala IMAX din incinta Cinema City Cotroceni şi Cinema City Timișoara Shopping City, cu excepția celor dedicate acestui format și anume categoriei 100 de premii „1 Bilet Gratuit IMAX”;
(iii) proiecții la sălile VIP din incinta Cinema City Cotroceni și Cinema City Park Lake;
(iv) proiecții la sala 4DX din incinta Cinema City Mega Mall, Cinema City Timișoara Shopping City și Cinema City Constanța City Park, Cinema City Brăila, Cinema City Cluj Iulius cu excepția celor dedicate acestui format și anume categorie 100 de premii „1 Bilet Gratuit în formatul 4DX”;
(v) nu pot fi cumulate cu alte oferte, promoții sau discount-uri.
7.2. Biletele gratuite, invitațiile sau orice alt tip de bilet obținut fără plată la casa de bilete sau de la orice distribuitor Cinema City, sau din altă promoție nu sunt luate în considerare. Premiile pot fi revendicate exclusiv din cinematograful în care a fost primit și talonul răzuibil.
7.3. Cinema City și distribuitorii își rezervă dreptul de a exclude din ofertă anumite filme, ce vor fi anunțate public pe site, la momentul excluderii lor.

8. Responsabilitate și erori

8.1. Organizatorul pune Regulamentul Campaniei Promoționale la dispoziția Participanților. Regulamentul poate fi consultat la casa de bilete și în secțiunea Promoții din cadrul site-ului web Cinema City (la adresa exactă www.cinemacity.ro). Un extras al Regulamentului poate fi distribuit sau afișat în cinema.
8.2. Organizatorul este pe deplin responsabil de mecanismul Campaniei Promoționale, pentru premiile acordate și pentru distribuția lor.
8.3. Taloanele răzuibile falsificate sau deteriorate sunt în mod automat declarate nule și nu vor participa la Campania Promoțională, indiferent de tipul premiului inscripționat pe acestea. Orice tentativă de falsificare poate fi pedepsită conform legilor în vigoare.
8.4. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru nicio dispută privind dreptul de a intra în posesia premiilor în timpul Campaniei Promoționale.
8.5. Organizatorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru:
(i) informarea Participanților câștigători cu privire la faptul că Organizatorul nu acordă nicio garanție pentru premiile primite și nu va despăgubi Participanții câștigători în cazul unor probleme în exploatarea acestora, inclusiv dacă acestea se referă la distrugerea premiului, imposibilitatea de folosire, alte daune auxiliare, vătămări corporale, deces, etc., Participanții câștigători urmând să utilizeze premiul pe propriul risc.
(ii) taloanele răzuibile invalide sau taloanele răzuibile care nu sunt prezentate în original casierului;
(iii) taloanele răzuibile prezentate ulterior datei de 31 august 2022;
(iv) tentativele de a utiliza premiile în alte condiții decât cele din prezentul Regulament.
8.6. Toate taloanele răzuibile devin proprietatea Organizatorului din momentul în care se încasează premiul de către Participantul câștigător.

9. Taxe și impozite

9.1. Organizatorul Campaniei Promoționale nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, dacă Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal sau alte prevederi legale obligă Organizatorul Campaniei Promoționale să calculeze, să rețină și să transfere impozitul către bugetul de stat.

10. Protecția datelor cu caracter personal

10.1. Organizatorul este operator de date cu privire la datele personale ale Participanților, în măsura în care le prelucrează. Participarea la Campania Promoțională nu este condiționată de furnizarea datelor cu caracter personal de către Participanți. Cu toate acestea, pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru soluționarea unor eventuale reclamații sau pentru investigarea unor încercări de fraudare, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal în condițiile din prezenta secțiune.
10.2. Operatorul de date a desemnat Responsabilul cu protecția datelor, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Operatorul de date poate fi contactat la adresa: [email protected].
10.3. Datele personale ale Participanților la Campania Promoțională pot fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și a politicilor de protecție a datelor cu caracter personal ale Organizatorului.
10.4. Datele personale ale Participanților pot fi prelucrate de Organizator în următoarele scopuri și temeiuri legale:
(i) deoarece este necesară realizarea scopurilor legitime ale Organizatorului, înțelese ca: contact, investigarea unor încercări de fraudare, luarea în considerare a eventualelor reclamații, stabilirea, apărarea sau exercitarea pretențiilor legale - în temeiul articolului 6 (1) litera f) din GDPR;
(ii) în cazul consimțământului voluntar și prealabil (care poate fi revocat în orice moment și fără a afecta conformitatea prelucrării datelor înainte de retragerea acestuia) – în scopul trimiterii de comunicări de marketing electronice (prin e-mail / SMS) legate de activitățile desfășurate de Organizator (în special: oferte, promoții) - în temeiul articolului 6 secțiunea 1 punct a GDPR. În acest caz datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului;
10.5. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, e-mail,număr de telefon și numărul biletului, precum și alte date necesare soluționării eventualelor reclamații, plângeri sau încercări de fraudareAcestea sunt furnizate în mod voluntar.
10.6. Destinatarii datelor personale ale Participantului vor fi:
(i) angajații și partenerii autorizați ai Organizatorului;
(ii) entități care, în baza acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, furnizează Organizatorului servicii suport, în special: furnizorul de soluții informatice (dezvoltarea software, găzduire) aferente Campaniei Promoționale, furnizorii de servicii de consultanță sau furnizorilor de servicii juridice;
(iii) entități cărora Organizatorul va fi obligat să le acorde accesul la datele cu caracter personal în baza prevederilor legale (ex. autorități de stat, autorități judiciare, Poliție, Parchetul);
(iv) autoritățile publice relevante;
10.7. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate mai sus vor fi prelucrate până la finalul Campaniei Promoționale și urmând ca datele cu caracter personal să fie păstrate cel mult 6 luni, cu excepția cazului în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare, date care vor fi păstrate atât timp cât sunt cerute de dispozițiile legale relevante.
10.8. Fiecare persoană vizată are dreptul de a-și accesa datele, de a cere rectificarea, ștergerea datelor, precum și restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor sau să se opună prelucrării acestora, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea acesteia – în cazurile și în domeniul de aplicare prevăzut de GDPR. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, dacă consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile GDPR.
10.9. Pentru mai multe informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantul la concurs poate citi Politica de Confidențialitate, care poate fi găsită la https://www.cinemacity.ro /static/en/ro/privacy-policy-ro, sau să contacteze Organizatorul la adresa de e-mail: [email protected].

11. Clauze adiționale

11.1. Participanții nu pot primi echivalentul în bani al niciunui premiu.
11.2. Campania Promoțională nu este cumulativă cu alte promoții și reduceri Cinema City Romania S.R.L.
11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula validarea câștigătorilor care nu îndeplinesc condițiile secțiunilor 4 și 5.

12. Litigii și diferende

12.1. Orice diferende sau litigii între Organizator și Participanți vor fi rezolvate amiabil. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de autoritățile române competente. În caz de litigiu în fața instanțelor de judecată, instanțele de judecată competente sunt cele din Municipiul București.

13. Întreruperea Campaniei Promoționale

13.1. Campania Promoțională poate fi întreruptă înaintea finalului anunțat al perioadei de Campanie Promoționale în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, caz în care Participanții vor fi anunțați in mod public prin aceleași mijloace ca și cele de anunțare a Campaniei Promoționale.

14. Regulamentul Campaniei Promoționale

14.1. Regulamentul din Campania Promoțională este pus la dispoziție gratuit în cinematografele Cinema City România și pe site-ul web al Cinema City, la adresa exactă www.cinemacity.ro. Participarea la Campania Promoțională reprezintă acordul Participantului de a se conforma acestui Regulament.
14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce clarificări sau modificări prezentului Regulament, prin încheierea unui act adițional, oricând pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale după cum consideră potrivit, cu informarea prealabilă a Participanților, în mod public prin aceleași mijloace ca și cele de anunțare a Campaniei Promoționale.