REGLEMENTĂRI PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-URILOR WEB

REGLEMENTĂRI PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-URILOR WEB

I.    DISPOZIȚII GENERALE
II.    DEFINIȚII
III.    SERVICIILE PRESTATE DE SITE
IV.    TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB ȘI A APLICAȚIILOR MOBILE
V.    DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
VI.    SIGURANȚA UTILIZĂRII SERVICIULUI
VII.    CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE ȘI DE REZILIERE A ACORDURILOR PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
VIII.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IX.    DREPTUL DE RETRAGERE ȘI DENUNȚAREA ACORDULUI
X.    PROCEDURA DE RECLAMAȚII
XI.    GOOGLE ȘI APPLE
XII.    DISPOZIȚII FINALE

I.     DISPOZIȚII GENERALE

1.    Regulamentul, emis în conformitate cu Legea 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic și definește:

a.    tipul, domeniul de aplicare și condițiile tehnice de prestare a serviciilor de către Cinema City România S.R.L. cu sediul social în București, strada Doctor Boicescu nr. 10A, biroul nr. 1, etaj 2, cartier 5, servicii prin mijloace electronice prin intermediul "Site-ului" disponibil pe Internet, adresa: https://www.cinemacity.ro (care, în sensul prezentului Regulament, include și serviciile furnizate prin intermediul aplicației mobile Cinema City).

b.    condițiile care trebuie îndeplinite pentru acceptarea cererilor de încheiere a Acordurilor (denumite în continuare „Cerere") prin intermediul Site-ului,

c.    normele și procedurile de procesare a cererilor privind reclamațiile;

d.    termenii de utilizare a site-ului web.

2.    Regulamentele sunt disponibile gratuit pe site-ul https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/regulations într-o formă care permite citirea, înregistrarea și imprimarea unei singure copii pentru uzul informațional, personal și necomercial al utilizatorului pe durata oricărui acord (astfel cum este definit în § Definiții). Fiecare utilizator este obligat să se familiarizeze cu conținutul acestuia înainte de a începe să utilizeze serviciile.

3.    Regulamentul este reglementat de legislația română.

4.    Utilizatorul care dorește să utilizeze Serviciile disponibile prin intermediul Site-ului, trebuie să accepte Regulamentul (care este disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză) și să-și asume obligația de a respecta regulile prezentate în acesta. Începerea utilizării Serviciilor va fi înțeleasă ca acceptare și confirmare deplină a înțelegerii Regulamentului și încheierea unui acord de prestare a Serviciilor, fără a fi necesară întocmirea unui contract separat. Fiecare utilizator, din momentul în care întreprinde o acțiune, menționată mai sus, este obligat să respecte dispozițiile prezentului regulament.

5.    Utilizatorul trebuie să fie o persoană fizică în vârstă de cel puțin 16 ani sau peste această vârstă. În cazul în care utilizatorul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta poate utiliza serviciile sub rezerva consimțământului părintelui sau al tutorelui legal, pus la dispoziție în scris în orice moment la cererea Cinema City.

6.    În cazurile nereglementate în prezentul regulament privind prestarea de servicii electronice și, în special, pentru manifestarea acordului de voință în formă electronică, se aplică prevederile Codului civil, ale Legii 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Ordonanței din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor.

II.     DEFINIȚII

1.    Ori de câte ori următorii termeni sunt utilizați în regulamente, aceștia trebuie înțeleși în sensul indicat mai jos, cu excepția cazului în care contextul utilizării lor indică în mod clar altceva:

a.    „Regulamente" - regulamentele care definesc regulile de furnizare și utilizare a serviciilor oferite prin intermediul site-ului, de către Cinema City;

b.    „Furnizorul de servicii" sau „Cinema City" - Cinema City România S.R.L. cu sediul social în București, strada Doctor Boicescu nr. 10A, biroul nr. 1, etaj 2, sector 5, înregistrată în Registrul Comerțului din România ținut de Tribunalul București sub nr: J40/16742/2006 și cod fiscal RO19123195;

c.    „Utilizator" - o persoană fizică care utilizează serviciile furnizate de Cinema City pe cale electronică, în condițiile stabilite în Regulament;

d.    „Site" - site-ul de internet, adresa: https://www.cinemacity.ro, inclusiv aplicația mobilă Cinema City, administrată de Cinema City și alte site-uri web și aplicații deținute sau operate de către sau în numele Cinema City din când în când. Funcționalitatea Site-ului poate depinde de faptul că utilizatorul folosește site-ul web sau aplicația mobilă;

e.    „Formular de contact" - funcționalitate care permite utilizatorului să transmită mesaje scrise către Cinema City prin intermediul unui formular partajat;

f.    „Serviciu" - un serviciu furnizat electronic de Cinema City prin intermediul Site-ului către Utilizator, în baza Regulamentului;

g.    „Date cu caracter personal" - reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect;

h.    „Cont" - un cont online individual al Utilizatorului, în cadrul căruia sunt colectate datele Utilizatorului înregistrat și logat;

i.    „Înregistrare" - completarea și trimiterea de către Utilizator a datelor către Cinema City prin intermediul formularului, având ca rezultat deschiderea unui Cont și utilizarea Serviciului;

j.    „Parolă" - un șir de caractere alfanumerice și speciale specificate de către utilizator, necesare pentru a autoriza utilizatorul în timpul înregistrării și al conectării ulterioare;

k.    „Login" - Adresa de e-mail a utilizatorului furnizată în timpul înregistrării;

l.    „Conectare" - introducerea unui identificator individual (Login) și a unei parole, care permite accesul la conținutul contului, după înregistrarea prealabilă a utilizatorului;

m.    „Contract" - contractul de furnizare de servicii electronice, a cărui încheiere se face prin acceptarea Regulamentului și începerea utilizării Serviciului, în baza căruia Cinema City furnizează servicii electronice Utilizatorului;

n.    „Aplicație mobilă" - o aplicație pe care Cinema City o pune la dispoziția utilizatorului, disponibilă pentru a fi descărcată din App Store (IOS) și Google Play (Android);

o.    „Politica de confidențialitate" - reguli de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și de stocare și protecție a informațiilor.

III.     SERVICII PRESTATE DE SITE

1.    Serviciile furnizate de site pot fi gratuite (adică servicii care nu necesită plata de către utilizator) sau cu plată (adică servicii care implică o obligație de plată din partea utilizatorului). Unele dintre Servicii pot necesita, de asemenea, înregistrarea și creearea unui cont.

2.    Cinema City, prin intermediul site-ului, poate furniza următoarele servicii pe cale electronică:

a.    Serviciul de vizualizare a conținutului site-ului, inclusiv posibilitatea de a afișa informații despre Cinema City, cinematografele noastre, filmele etc.

b.    Serviciul de Formular de contact;

c.    Serviciul de acces și gestionare a conturilor;

d.    Serviciul de cumpărare online a biletelor la cinematografele Cinema City;

e.    Serviciul pentru a achiziționa tichete cadou electronice și pentru a utiliza tichetele cadou electronice, Tichetele și cardurile cadou pe Site;

3.    Site-ul poate oferi și alte servicii, în termenii și condițiile descrise în regulamente separate, disponibile la https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/regulations.

a.    Utilizarea de către utilizator a aplicațiilor mobile este, de asemenea, supusă termenilor furnizorilor de sisteme de operare, cum ar fi Termenii de utilizare Google Play https://www.google.com/mobile/android/market-tos.html și Termenii și condițiile Apple Media Services https://www.apple.com/legal/internet-services/. Dacă și în măsura în care Apple App Store sau Google Play Store își modifică termenii și condițiile respective pentru descărcarea sau utilizarea aplicațiilor mobile, Cinema City nu va fi responsabil sau răspunzător pentru astfel de modificări, inclusiv pentru cele care diferă de prezentul acord.

4.    Putem actualiza, modifica, retrage, suspenda sau restricționa disponibilitatea sau accesul la oricare dintre Servicii (sau la orice parte a acestora) din când în când pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, nevoile utilizatorilor noștri și prioritățile noastre comerciale sau din motive tehnice.

5.    Serviciul de vizualizare a conținutului site-ului

a.    Pentru a utiliza Serviciile, fără a fi nevoie să se înregistreze, Utilizatorii ar trebui să citească conținutul prezentului Regulament și Politica de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul.

b.    Acordul de furnizare a Serviciului de navigare în conținutul Site-ului se încheie după citirea termenilor Regulamentului și a Politicii de Confidențialitate înainte de utilizarea Serviciului și se încheie în momentul utilizării efective a Serviciului.

c.    Utilizatorul poate înceta utilizarea Serviciului în orice moment; consecințele juridice ale încetării utilizării Serviciului sunt determinate de reglementările legale obligatorii, adecvate datorită naturii juridice a Serviciului furnizat, precum și de circumstanțele de fapt.

d.    În cazul în care utilizatorul părăsește site-ul, acordul de furnizare de servicii electronice este reziliat, fără a fi necesară depunerea unor declarații de voință suplimentare.

6.    Formular de contact Service

a.    Pentru a utiliza Serviciile, este posibil să fie necesară înregistrarea. Utilizatorii trebuie să citească conținutul Regulamentului și al Politicii de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul.

b.    Contractul de furnizare a Serviciului de Formular de Contact se încheie după citirea termenilor Regulamentului și a Politicii de Confidențialitate înainte de utilizarea Serviciului, în momentul în care Utilizatorul completează și trimite Formularul de Contact, furnizând datele necesare pentru a începe utilizarea Serviciilor și se încheie în momentul utilizării efective a Serviciului.

c.    Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate consecințele care rezultă din completarea necorespunzătoare a formularului de către utilizator, în special cele care constau în furnizarea de către utilizator a unor date incorecte, neadevărate, inexacte, incomplete sau înșelătoare.

d.    Atunci când utilizează serviciul, utilizatorul ar trebui să furnizeze numai datele cu caracter personal necesare pentru a permite o utilizare adecvată a serviciului. Utilizatorul nu ar trebui să furnizeze date confidențiale, cum ar fi: detaliile cardului de plată, informații legate de sănătate sau situația personală a familiei.

7.    Serviciul de acces și gestionare a conturilor

a.    Condiția care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de serviciul de acces și gestionare a contului este înregistrarea și citirea conținutului Regulamentului și a Politicii de Confidențialitate și acceptarea acestora înainte de a utiliza Serviciul.

b.    Înregistrarea are loc prin completarea corectă de către Utilizator a unui formular de înregistrare dedicat, inclusiv introducerea datelor personale, marcate de Cinema City ca fiind necesare pentru a începe să utilizeze Serviciul, stabilirea Login-ului și a Parolei, exprimarea declarațiilor necesare, inclusiv a consimțirilor, acceptarea Regulamentului și a Politicii de Confidențialitate prin trimiterea unei cereri de deschidere a unui Cont Cinema City.

c.    Pentru a înregistra un Cont, Utilizatorul trebuie să aibă capacitate juridică deplină sau să aibă cel puțin 16 ani și o capacitate juridică limitată, cu condiția ca acesta să acționeze cu acordul unui părinte sau al unui tutore legal pentru a întreprinde acțiuni în vederea încheierii unui contract și să prezinte declarații și consimțământul scris în conformitate cu Regulamentul și Politica de confidențialitate.

d.    Utilizatorul este obligat să furnizeze datele marcate conform cerințelor și în ipoteza că datele furnizate de către utilizator trebuie să fie actuale și adevărate.

e.    Pentru a asigura executarea corectă a acordului, utilizatorul este obligat, în special, să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate în legătură cu încheierea acordului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru implementarea corectă a acestuia.

f.    Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciul în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și normele de conduită socială adoptate în zona respectivă, într-un mod care să nu fie incomod pentru ceilalți utilizatori.

g.    Utilizatorul obține acces la cont după finalizarea procesului de înregistrare.

h.    Conectarea automată a utilizatorului și accesul la cont constituie confirmarea procesului de înregistrare.

i.    Utilizatorul obține accesul la conținutul contului prin introducerea de fiecare dată pe site a login-ului și a parolei în formularul de autentificare.

j.    Înregistrarea este necesară pentru a accesa funcționalitatea contului descrisă în regulament.

k.    În cadrul Contului, Utilizatorul poate utiliza funcționalitățile de acces la Contul dedicat Serviciului, în domeniul de aplicare operat în prezent și pus la dispoziția Utilizatorului de către Cinema City.

l.    Utilizatorul poate închide contul în meniul contului - făcând clic pe butonul corespunzător și confirmând decizia. După ce contul este închis:

a.    Utilizatorul este deconectat fără posibilitatea de a se conecta din nou;

b.    Utilizatorul pierde: (a) abilitățile de gestionare pe care le aduce Contul; (b) accesul la conținutul contului;; (c) posibilitatea de a stoca informații personale și detalii de plată; (d) posibilitatea de a primi oferte speciale dedicate doar utilizatorilor contului;

c.   

d.    Datele de utilizator furnizate la înregistrare pot fi anonimizate în conformitate cu regulile descrise în Politica de confidențialitate;

8.    Cumpărarea de bilete la cinematografele Cinema City.

a.    Serviciul de cumpărare online a biletelor la cinematografele Cinema City este furnizat în baza unui regulament separat pentru furnizarea acestui serviciu - este disponibil la https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/privacy-policy-ro.

b.    Pentru a utiliza serviciul, este necesar să citiți conținutul Regulamentului menționat mai sus și al Politicii de confidențialitate și să le acceptați înainte de a utiliza serviciul.

9.    Achiziționarea și/sau utilizarea Voucherelor și a cardurilor cadou și a serviciilor de tichete cadou electronice. Serviciul de achiziționare și utilizare a cardurilor e-gift și de utilizare a cardurilor cadou fizice, a voucherelor și a cardurilor e-gift de pe Site necesită încheierea Regulamentului Cinema City și acceptarea regulamentelor separate disponibile pe https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/vouchers-terms-and-conditions, precum și acceptarea Politicii de confidențialitate.

IV.     TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB ȘI A APLICAȚIILOR MOBILE

1.    Este posibil să aducem modificări site-ului nostru.

a.    Este posibil să actualizăm și să modificăm Site-ul nostru din când în când pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, nevoile utilizatorilor noștri și prioritățile noastre de afaceri sau din motive tehnice.

2.    Putem suspenda sau retrage site-ul nostru.

a.    Site-ul nostru este pus la dispoziție în mod gratuit.

b.    Nu garantăm că Site-ul nostru sau orice conținut de pe acesta va fi întotdeauna disponibil sau va fi neîntrerupt.

c.    Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregului Site sau a unei părți a acestuia și/sau a serviciilor noastre din motive comerciale, tehnice și operaționale.

d.    De asemenea, aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează Site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet sunt conștiente de acești termeni de utilizare și de alți termeni și condiții aplicabile și că îi respectă.

3.    Arie teritorială

a.    Site-ul nostru se adresează persoanelor care locuiesc în România. Nu declarăm că conținutul disponibil pe sau prin intermediul Site-ului nostru este adecvat pentru utilizare sau disponibil în alte locații.

4.    Nu suntem răspunzători pentru site-urile către care există un link direct.

a.    Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, nu facem nicio declarație, garanție sau asigurare, fie ea expresă sau implicită, că conținutul Site-ului nostru este precis, complet sau actualizat.

b.    În cazul în care site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste linkuri sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Astfel de linkuri nu trebuie interpretate ca o aprobare din partea noastră a acelor site-uri web legate sau a informațiilor pe care le puteți obține de pe acestea.

c.    Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse.

5.    Reguli privind crearea de link-uri către site-ul nostru

a.    Aveți dreptul să creați un link către pagina noastră de pornire, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu ne afectați reputația sau să profitați de ea.

b.    Nu trebuie să stabiliți un link în așa fel încât să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care aceasta nu există.

c.    Nu trebuie să stabiliți un link către site-ul nostru pe niciun site web care nu vă aparține.

d.    Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site și nici nu puteți crea un link către orice altă parte a site-ului nostru în afară de pagina de pornire.

e.    Dacă doriți să creați un link către sau să utilizați conținutul de pe site-ul nostru, altul decât cel stabilit mai sus, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

6.    Nu suntem responsabili pentru viruși și nu trebuie să-i introduceți ca:

a.    Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei dvs. pentru a accesa site-ul nostru. Ar trebui să folosiți propriul software de protecție împotriva virușilor.

b.    Nu trebuie să utilizați în mod abuziv site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru, la serverul pe care este stocat Site-ul nostru sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la Site-ul nostru. Nu trebuie să atacați Site-ul nostru prin intermediul unui atac de negare a serviciului sau al unui atac distribuit de negare a serviciului. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat.

7.    Cerințele tehnice necesare pentru utilizarea corectă a site-ului:

a.    software: orice browser instalat și în funcțiune care acceptă aplicația JavaScript;

b.    program care permite previzualizarea și imprimarea fișierelor salvate în format JPG sau PDF;

c.    browserul de internet versiunea 6 sau mai mare sau Firefox versiunea 2.0 sau mai mare;

d.    rezoluție minimă (800 x 600) sau mai mare;

e.    următoarele tehnologii pot fi utilizate pe site: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookie-uri, HTML, CSS.3;

f.    serviciile electronice sunt furnizate, de obicei, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână; Cinema City își rezervă dreptul de a întrerupe funcționarea site-ului dacă acestea sunt cauzate de reparații, întreținere sau modificări de hardware sau software și de cauze independente de Cinema City, sau de a întrerupe sau suspenda funcționarea site-ului chiar și la discreția exclusivă a Cinema City;

g.    toate datele sunt criptate cu ajutorul Secure Sockets Layer (SSL);

h.    închiderea browserului utilizatorului poate duce la ștergerea datelor trimise către site. Toate setările care afectează stocarea sau ștergerea sesiunii se află în browserul utilizatorului;

i.    dezactivarea modulelor cookie nu blochează, de obicei, utilizarea serviciilor, dar, în unele cazuri, poate cauza dificultăți în conectarea la site.

V.     DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1.    Site-ul conține conținut protejat prin drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială și active necorporale protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. Întregul conținut prezentat pe site, în special grafica, mărcile comerciale, logo-urile, pictogramele, fotografiile, videoclipurile și alte conținuturi nu pot fi reproduse sau difuzate sub nicio formă și în niciun fel.

2.    Nicio parte a publicației (inclusiv: text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, fotografii, fișiere audio, fișiere video cu date, prezentări, programe și orice alte date) prezentate pe site nu trebuie reproduse sau distribuite fără permisiunea scrisă prealabilă a Cinema City.

Înapoi la începutul paginii

VI.     SIGURANȚA UTILIZĂRII SERVICIULUI

1.    Utilizatorul este responsabil pentru faptul că datele furnizate de el sunt conforme cu realitatea.

2.    Utilizatorul își asumă obligația de a nu întreprinde acțiuni ilegale, jignitoare sau care pot interfera sau dăuna Site-ului.

3.    Este interzis ca utilizatorul să furnizeze orice conținut ilegal prin intermediul Site-ului.

4.    Utilizatorul este obligat să protejeze informațiile care permit identificarea sa pe canalele de acces electronic, în special în legătură cu un Cont, prin faptul că nu va împărtăși Login-ul, Parola.

5.    Parola contului trebuie schimbată periodic de către utilizator. Din motive de securitate, se recomandă crearea unei parole puternice, evitându-se ca parolele să fie cuvinte din dicționar, ușoare, previzibile.

6.    Cinema City nu este răspunzător pentru consecințele furnizării de către utilizator a informațiilor care permit identificarea sa pe site de către persoane neautorizate.

7.    Utilizatorul se angajează să nu divulge contul său altor persoane decât Utilizatorul și își asumă răspunderea pentru acțiunile de fapt și de drept efectuate în cadrul funcționalității Site-ului prin intermediul contului Utilizatorului în legătură cu accesul neautorizat la Login și Parolă.

8.    În cazul în care se suspectează că autentificarea sau parola a fost preluată de persoane neautorizate, utilizatorul este obligat să schimbe imediat parola sau să contacteze Cinema City prin trimiterea unui mesaj prin intermediul formularului de contact.

VII.     CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE ȘI DE REZILIERE A ACORDURILOR PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

1.    Utilizarea Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea prevederilor Regulamentului și încheierea Contractului, fără a fi necesară întocmirea unor documente separate.

2.    Regulamentul este disponibil pe site sau la adresa de internet furnizată utilizatorului înainte de încheierea contractului, într-o manieră care să permită achiziționarea, reproducerea și înregistrarea conținutului său prin intermediul sistemului TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) utilizat de utilizator.

3.    Contractul de furnizare a serviciilor menționate în secțiunea 5 din clauza III se încheie pe durata serviciilor și încetează în momentul în care utilizatorul încetează să utilizeze aceste servicii, adică atunci când utilizatorul părăsește site-ul.

4.    Acordul privind furnizarea serviciilor menționate în secțiunea 6 din clauza III se încheie pe durata procesului de gestionare a cererii de informații rezultate din formularul de contact.

5.    Acordul privind furnizarea de servicii menționate la punctul 7 din clauza III se încheie la cererea utilizatorului pe durata menținerii și deservirii contului.

6.    Acordul privind prestarea serviciilor menționate la punctul 8 din clauza III se încheie la cererea utilizatorului, în conformitate cu regulile stabilite în Termenii și condițiile separate de cumpărare a biletelor, acceptate de utilizator înainte de încheierea acordului.

7.    Acordul privind prestarea serviciilor menționate la punctul 9 din clauza III se încheie la cererea Utilizatorului, la momentul și în termenii și condițiile specificate în regulamentele separate acceptate de Utilizator înainte de a achiziționa carduri cadou electronice.

8.    Alte servicii sunt furnizate ca parte a Site-ului în termenii și condițiile descrise în regulamente separate, disponibile pe Site la adresa https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/regulations.

VIII.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.    Operatorul de date al persoanelor fizice (sau Utilizatori) care utilizează serviciile/produsele oferite de Cinema City este Cinema City România S.R.L. cu sediul social în București, strada Doctor Boicescu nr. 10A, biroul nr. 1, etaj 2, sector 5. Contactul cu Operatorul este posibil în scris (prin poștă sau prin intermediul formularului de contact). De asemenea, am desemnat responsabilul cu protecția datelor, care poate fi contactat prin e-mail: [email protected] sau prin corespondență la adresa noastră.

2.    Cinema City declară că aplică măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție a datelor cu caracter personal adecvată amenințărilor și categoriilor de date protejate, în special, protejează datele împotriva divulgării neautorizate, îndepărtării de către o persoană neautorizată, prelucrării cu încălcarea legislației aplicabile și modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii.

3.    Cinema City va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru a furniza serviciile specificate în prezentul regulament și în scopurile menționate în secțiunea 5 de mai jos.

4.    Cinema City poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului necesare pentru a stabili, forma, modifica sau înceta raportul juridic. Cu toate acestea, pentru fiecare tip de Serviciu descris în Regulament, atunci când îl utilizează, Utilizatorul este informat în mod separat cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare (obligatorii).

5.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile descrise în Politica de confidențialitate https://www.cinemacity.ro/static/ro/ro/privacy-policy-ro și include prelucrarea în scopul de a:

a.    să permită și să presteze serviciile/produsele comandate, cum ar fi:

i.    achiziționarea de bilete;

ii.    achiziționarea și/sau utilizarea Voucherelor și a cardurilor cadou;

iii.    să vă înregistrați și să vă creați un cont online;

iv.    organizarea de concursuri, extrageri de premii și alte promoții.

(bază: articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR")

b.    să luăm în considerare orice reclamație, să arhivăm sau să luăm contact permanent în legătură cu serviciul/produsul comandat - pe baza așa-numitelor noastre interese legitime din punct de vedere legal, care sunt, respectiv: clarificarea problemelor, apărarea sau soluționarea reclamațiilor, necesitatea unui contact permanent (baza: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

c.    îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, dezvoltarea de noi produse și servicii și activități de marketing ale produselor și serviciilor proprii (în forma tradițională și online) - în baza intereselor noastre legitime, care sunt menționate în această secțiune de activități, inclusiv urmărirea dezvoltării și promovării serviciilor Cinema City (baza: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD);

d.    pentru a vă trimite comunicări de marketing prin e-mail sau mesaj text, în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi astfel de comunicări de marketing - în cadrul declarației (baza: articolul 6 alineatul (1) litera (a);

e.    și să permită Cinema City să își îndeplinească obligațiile legale (bază: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR), în special în ceea ce privește legislația fiscală.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar furnizarea datelor marcate ca fiind necesare este necesară pentru realizarea executării Acordului, deoarece fără aceste date nu vom putea încheia și implementa corect Acordul. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita de la operator accesul la date, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă GDPR.

În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, aveți dreptul de a-l revoca în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Datele vor fi stocate, pe durata Acordului și după încheierea acestuia, până la expirarea termenului de prescripție a oricăror pretenții în temeiul Acordului, în conformitate cu prevederile legislației locale din România. În cazul în care prelucrăm datele cu consimțământul, acestea vor fi păstrate până la revocarea acestuia. Mai multe informații despre modul în care colectăm informații despre dumneavoastră; modul în care folosim informațiile pe care le colectăm sunt prezentate în Politica noastră de confidențialitate pe site-ul: https://www.cinemacity.ro/static/en/ro/privacy-policy-ro.

IX.    DREPTUL DE RETRAGERE ȘI DENUNȚAREA ACORDULUI

1.    În termen de 14 zile de la data încheierii contractului de furnizare a unui anumit serviciu în conformitate cu Regulamentul, utilizatorul care este consumator poate renunța la acesta fără a oferi un motiv, în special prin trimiterea unei declarații corespunzătoare prin intermediul formularului de contact.

2.    Consumatorii nu au dreptul de a se retrage din contract în cazul în care acesta se referă la evenimente de divertisment, dacă un astfel de contract indică ziua sau perioada de prestare a serviciului, de exemplu achiziționarea de bilete la cinema, sau dacă consumatorul a fost de acord ca Cinema City să înceapă să furnizeze serviciul înainte de expirarea termenului menționat mai sus pentru retragerea din contract.

3.    Pentru unele dintre serviciile furnizate de Cinema City, procedura de anulare este definită în regulamente separate privind aceste servicii.

4.    Fără a aduce atingere dreptului specificat mai sus, utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a serviciului cu efect imediat, în orice moment, prin trimiterea informațiilor relevante prin intermediul formularului de contact, cu excepția cazului în care dreptul de reziliere a contractului a fost specificat în mod diferit în regulamentele separate privind acest serviciu specific.

5.    Cinema City poate rezilia contractul privind furnizarea Serviciului de acces la cont cu o perioadă de preaviz de 14 zile, în orice moment și pentru orice motiv sau chiar fără a indica motivul rezilierii, și cu efect imediat dacă utilizatorul încalcă Regulamentul și în cazul întreruperii serviciilor electronice de către Cinema City. Compania va informa cu privire la rezilierea contractului prin trimiterea unei declarații la adresa utilizatorului furnizată în procesul de înregistrare a contului sau la adresa de e-mail asociată cel mai recent cu contul utilizatorului.

X.     PROCEDURA DE RECLAMAȚII

1.    Utilizatorul are dreptul de a face o reclamație cu privire la serviciile furnizate pe site.

2.    Plângerile ar trebui depuse cât mai curând posibil după producerea evenimentului care stă la baza plângerii.

3.    Reclamațiile trebuie să conțină cel puțin: numele, prenumele, datele de contact (adresa poștală sau adresa de e-mail) și o descriere a circumstanțelor care justifică depunerea reclamației de către utilizator.

4.    Reclamațiile trebuie depuse în scris la adresa poștală a Cinema City România S.R.L. cu sediul social în București, strada Doctor Boicescu nr. 10A, biroul nr. 1, etaj 2, sector 5, sau în Caietul de reclamații din cadrul fiecărui cinematograf sau la biroul managerului cinematografului.

5.    Reclamațiile vor fi examinate de Cinema City și răspunsul va fi trimis în general în termen de 14 de zile de la primirea reclamației, dar cel târziu în termenul specificat de legislația relevantă. Răspunsul va fi trimis la datele de contact indicate de utilizator în momentul depunerii reclamației.

6.    Cinema City poate solicita informații suplimentare atât timp cât acestea se dovedesc necesare pentru a stabili faptele și a analiza plângerea.

XI.     GOOGLE ȘI APPLE

Acordul de utilizare a site-ului este încheiat exclusiv între utilizator și Cinema City. Google LLC („Google") și Apple Inc. („Apple") nu sunt părți la acest acord. Prin utilizarea oricărui produs, serviciu, conținut sau software furnizat de Google sau Apple (inclusiv, dar fără a se limita la Google Play Store și Apple App Store), utilizatorul este de acord să respecte toți termenii de utilizare și politicile de confidențialitate aplicabile ale Google sau Apple. Google și Apple nu sunt responsabile pentru nicio reclamație a unei terțe părți conform căreia orice aplicație mobilă Cinema City sau posesia sau utilizarea de către utilizator a oricărei aplicații mobile încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Utilizatorul recunoaște și este de acord că Google și Apple, precum și filialele lor respective, sunt beneficiari terți ai Acordului pentru utilizarea site-ului, dar numai în măsura în care acesta se referă la Aplicația mobilă utilizată pe un produs Google sau Apple (după caz), iar Google și Apple au dreptul de a aplica acest Acord împotriva Utilizatorului în calitate de beneficiari terți expres și intenționat ai Acordului.

XIII.    DISPOZIȚII FINALE

1.    Regulamentul intră în vigoare la data de10 August 2023 și sunt disponibile pe site.

2.    Regulamentul poate fi modificat de Cinema City, cu mențiunea că regulamentul actualizat va fi disponibil pe site. Modificările aduse Regulamentului nu afectează drepturile utilizatorului deja dobândite pe baza versiunii anterioare a Regulamentului. Utilizarea Site-ului sau a Serviciilor de către Utilizator după introducerea modificărilor la Regulamente va fi înțeleasă ca o acceptare a acestora.

3.    Un utilizator care nu acceptă noul conținut al regulamentului are dreptul de a rezilia acordul în condițiile specificate în secțiunea 4 a clauzei IX din prezentul document.

4.    Instanțele judecătorești de drept comun din România vor soluționa toate litigiile care decurg din prezentul contract, cu excepția cazului în care prin dispoziții legale imperative se prevede altfel.