TERMENII ȘI CONDIȚIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE VISA

1. Definiții

Termenii scriși cu majusculă din prezentul document vor avea următoarele semnificații:
1) "Campanie promoțională" – înseamnă programul desfășurat de Organizator pentru promovarea mărcii Visa prin recompensarea Participanților cu Cadouri, cu condiția îndeplinirii cerințelor cuprinse în Termeni și condiții;
2) "Organizator" – inseamna NEW AGE MEDIA Romania cu sediul social in Bucuresti, adresa: str. Alexandru Boicescu 10A, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1238/2007, Nr. TVA. RO20752881, cont bancar RO16BTRLRONCRT0232106401 deschis la Banca Transilvania; NEW AGE MEDIA va acționa în numele și pe seama Cinema City România;
3) "Cadouri" – constituie premii in cadrul Campaniei promotionale, inmanate gratuit Participantilor care indeplinesc conditiile stabilite in Termeni si Conditii;
4) "Termeni si Conditii" – inseamna acesti termeni si conditii ale Campaniei promotionale, care contin regulile Campaniei promotionale si drepturile si obligatiile Participantilor si ale Organizatorului;
5) "GDPR" – înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO UE. L.2016.119.1);
6) "Participanti" – inseamna persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu juridica care au participat la Campania promotionala si au indeplinit conditiile prevazute in Termeni si Conditii.

2. Informații generale

1. Campania promotionala este desfasurata de catre Organizator.
2. Campania promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
3. Campania promoțională se va desfășura în perioada 24 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023 sau până la epuizarea fondului de Cadouri.
4. Campania promoțională se desfășoară în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, astfel cum sunt prevăzute în special în GDPR.
5. Campania promoțională nu este un joc de noroc, o loterie fantasy, un joc de pariuri, o loterie promoțională, al cărei rezultat depinde de șansă sau orice altă formă de joc de noroc.

3. Participanţii

1. Orice persoana fizica rezidenta in Romania care a implinit varsta de 18 ani si are capacitate deplina de exercitiu poate participa la Campania promotionala.
2. Participarea la campania promoțională va fi posibilă numai în persoană.
3. Sunteti obligat sa cititi si sa acceptati Termenii si Conditiile inainte de a participa la Campania promotionala.
4. Regulile de prelucrare a datelor personale ale participanților ca parte a campaniei promoționale și catalogul drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt descrise în § 7 din Termeni și condiții.

4. Regulamentul campaniei promoționale

1. Pentru a participa la Campania promoțională, Participantul trebuie, simultan:
1) sa efectueze o tranzacție de minim 2 bilete pentru filmul "The Wish" la casa de bilete a unui cinematograf Cinema City la alegere;
2) tranzacția menționată la punctul 1 de mai sus se efectuează cu un card Visa conectat la un portofel electronic (un telefon, un smartwatch sau o brățară),
2. Participanții care îndeplinesc condițiile cumulative menționate în secțiunea 1 de mai sus primesc un cadou pentru fiecare astfel de tranzacție detaliată în conformitate cu secțiunea 1 de mai sus.
3. Fiecare participant poate participa la campania promoțională de mai multe ori. Un participant poate primi mai mult de un cadou dacă îndeplinește în mod repetat condițiile menționate în secțiunea 1 de mai sus.
4. Participarea la Campania promotionala este voluntara.

5. Cadouri

1. Cadourile din Campania Promotionala sunt brelocuri cu o valoare de piata care nu depaseste 10,00 RON per Cadou.
2. Valoarea fiecărui cadou este scutită de impozitul pe venit.
3. Numărul total de cadouri este de 10000 de bucăți.
4. Inmanarea Cadourilor va avea loc la casele de bilete ale cinematografelor Cinema City, imediat după ce Participantul a îndeplinit toate condițiile menționate la § 4 secțiunea 1 din Termeni și condiții.
5. Participanții nu au dreptul să-și schimbe Cadourile pentru un alt lucru sau pentru un echivalent în numerar.
6. Dreptul la Cadou nu poate fi transferat unei alte persoane.

6. Dreptul organizatorului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude de la participarea la Campania promotionala Participantii ale caror actiuni contravin standardelor de decenta, incalca regulile de convietuire sociala, incalca interesele legitime ale Organizatorului, lezeaza imaginea acestuia, incalca prevederile legii universal aplicabile, incalca drepturile sau interesele personale ale Organizatorului sau ale tertilor, sau incalca prevederile Termenilor si Conditiilor.

7. Clauza privind informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din GDPR, Organizatorul informează că:
1) Prezenta clauză de informare se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților;
2) Organizatorul nu colectează și nu păstrează niciuna dintre datele personale ale Participanților;
3) pentru toate problemele legate de protecția datelor, vă rugăm să contactați Organizatorul;

8. Plângeri

1. Fiecare participant are dreptul de a face o reclamație în timpul sau după campania promoțională.
2. Reclamațiile pot fi făcute în scris (prin scrisoare recomandată) la adresa Organizatorului.
3. Plângerile vor fi examinate imediat, dar nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la primire. Participantul va fi informat despre decizia privind reclamația în termen de 7 (șapte) zile de la data examinării reclamației.
4. Pentru a fi tratată eficient, reclamația trebuie să includă numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact, o descriere a motivelor reclamației și modul preconizat în care va fi tratată reclamația.
5. Indiferent de procedura de depunere a plângerilor, participanții au dreptul de a-și exercita drepturile prin proceduri judiciare.
6. Organizatorul este exclusiv raspunzator pentru desfasurarea Campaniei promotionale si pentru orice reclamatie in legatura cu Campania promotionala, precum si pentru toate actiunile in justitie initiate in legatura cu aceasta. Pentru evitarea oricărui dubiu, Visa și afiliații săi nu poartă nicio răspundere în legătură cu Campania promoțională.

9. Dispoziții finale

1. “Termenii si Conditiile” sunt singurul document care stabileste regulile de participare la Campania Promotionala.
2. În aspectele care nu sunt acoperite de Termeni și condiții, se aplică dispozițiile relevante ale legii române.
3. Termenii și condițiile sunt disponibile la sediul Organizatorului și pe site-ul web https://www.cinemacity.ro.